Jagiellonowie (XIV-XVI w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jagiellonowie w Czechach i na Węgrzech

W drugiej połowie XV wieku, bardzo już liczna dynastia Jagiellonów – potomków Władysława Jagiełły toczyła spory i batalie o władzę w państwach Europy Środkowej z niemiecką dynastią Habsburgów. Pod koniec XV wieku Jagiellonom udało się opanować trony Czech i Węgier.

Państwa pod panowaniem Jagiellonów ok. roku 1500 (Źródło ilustracji: Wikimedia)

Dynastia ta stała się wówczas jednym z najpotężniejszych rodów w Europie. Polska zyskała duże znaczenie na kontynencie. Jej mieszkańcy bogacili się, kwitła nauka, kultura i sztuka, również dzięki hojnie finansowanemu Uniwersytetowi w Krakowie. Dla Polski zaczynał się tak zwany Złoty Wiek, tymczasem jednak w Europie XV i XVI wieku dochodzi do wielu wydarzeń które zmienią jej oblicze i losy całego świata.