Jagiellonowie (XIV-XVI w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Europa Zachodnia na przełomie XV i XVI wieku

W 1492 roku włoski żeglarz na usługach Hiszpanów, Krzysztof Kolumb przepłynął Atlantyk docierając do Ameryki.

Replika statku na którym Kolumb przepłynął Atlantyk (Źródło ilustracji: Wikimedia)


Wydarzenie to otwarło zupełnie nowy rozdział w dziejach Europy i świata. Wkrótce ruszyły kolejne wyprawy które uświadomiły Europejczykom, jak wielki kontynent mają przed sobą. Hiszpańscy i Portugalscy konkwistadorzy rozpoczęli podboje wielkich imperiów Indiańskich, do Hiszpanii i Portugalii a później także innych państw Europy Zachodniej powoli coraz szerszym strumieniem zaczęło napływać złoto, bogactwa i skarby z dalekich ziem. Tuż po wyprawie Kolumba Portugalczyk Vasco de Gama opłynął Afrykę i odkrył nową drogę handlu z Indiami i Azją. Podbój Ameryki bardzo ułatwiły Europejskie choroby – nieznane na tych kontynentach. Indianie Amerykańscy nie byli na nie uodpornieni. Według badaczy w wyniku nawracających pandemii przez następnych 200 – 300 lat mogło umrzeć aż 95% pierwotnej ludności obu Ameryk.

Większość Indian umarła od przywiezionych z Europy chorób (Źródło ilustracji: Wikimedia)

Ci którzy przeżyli choroby, głód i wywołane przez nie wewnętrzne wojny musieli zmierzyć się z wojskami europejskimi, których broń i taktyka była nieco lepsza niż tradycyjne bronie tamtejszych izolowanych kultur. Europa Zachodnia powoli wstępowała na drogę kolonializmu, która później doprowadziła do bogacenia się i rozwoju tej części naszego kontynentu.

Polecana literatura:

Historia odkryć geograficznych i poznania Ziemi