Jagiellonowie (XIV-XVI w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wielkie Księstwo Moskiewskie

W północno wschodniej Europie tymczasem coraz większe znaczenie zyskiwało Wielkie Księstwo Moskiewskie. To podbite w XIII wieku przez Tatarów księstwo Ruskie, w kolejnych stuleciach zjednoczyło i podbiło wiele innych okolicznych księstw i  ludów, by w wyniku długotrwałych wojen, pod koniec XV wieku ostatecznie zrzucić z siebie władzę Tatarów. Władca Moskwy, Iwan Srogi wkrótce potem ożenił się z bizantyńską księżniczką – Zoe Paleolog, przyjął jako herb Rusi dwugłowego orła Bizantyńskiego i zaczął wprowadzać teorię, według której po upadku Konstantynopola to Ruś przejęła jego dziedzictwo. Moskwa miała być od tej pory główną metropolią dla wyznawców Prawosławia, jej władcy powinni zaś panować nad wszystkimi ziemiami ruskimi. Dążenia te prowadziły do ciągłych walk i konfliktów z Wielkim Księstwem Litewskim, do którego należała duża część prawosławnych terytoriów byłej Rusi Kijowskiej. Syn Iwana Srogiego, Wasyl  zajął należące do Litwy miasto Smoleńsk. Jego ekspansja powstrzymana została dopiero pod Orszą. W 1514 roku wojska Litewskie i Polskie pokonały tam przeważające liczebnie siły Moskwy w wielkiej bitwie.

Bitwa pod Orszą (Źródło ilustracji: Wikimedia)