Jagiellonowie (XIV-XVI w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Złoty wiek Polski

XVI  stulacie bywa często nazywane Złotym Wiekiem Polski. W tym czasie kraj rozwijał się, bogaciły się miasta i szlachta. Rozkwitała nauka i literatura, nauka obejmowała już znacznie szersze kręgi ludności, stawała się bardziej powszechna, nie tak elitarna jak w poprzednim stuleciu. Żył i działał w Królestwie Polskim słynny astronom Mikołaj Kopernik, poeta Jan Kochanowski, Mikołaj Rej i setki innych uczonych, twórców. Do Polski dotarł Renesans, wpływając także na rozwój architektury i sztuki. Dzięki licznym przywilejom nadanym przez Polskich królów rozkwitała tak zwana demokracja szlachecka.  Był to wyjątkowy, nowoczesny ustrój, nie znany w innych częściach naszego kontynentu. Cały stan szlachecki, niezależnie od posiadanego majątku, był odtąd równy wobec prawa, jego przedstawiciele zyskiwali też wpływ na sytuację w kraju. Wolność Polskiej szlachty  i dopuszczenie do udziału we władzy z pewnością powiększała troskę  i zainteresowanie tych ludzi sprawami kraju.

Polska była także oazą tolerancji religijnej, dla Prawosławnych, Żydów, także Muzułmanów. Wielu ludzi przyjmowało religię protestancką, tolerancją cieszyli się Luteranie, Kalwini. Niezwykle rewolucyjne teorie głosili tak zwani Bracia Polscy-Arianie. Byli oni przeciwni rozwiązywaniu konfliktów za pomocą wojen a nawet przeciwni samemu systemowi feudalnemu. Głosili równość wszystkich, nawet chłopów. Dużo wyższa niż u Katolików czy innych protestantów była w ich społecznościach pozycja kobiet. Jedną z podstawowych zasad Arian było partnerstwo w związku małżeńskim.