Jagiellonowie (XIV-XVI w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dynastia Jagiellonów w okresie swojej największej świetności panowała na olbrzymim obszarze centralnej Europy. Wówczas to Polska przeżywała okres swojej największej świetności. Droga wiodąca do tego sukcesu nie była jednak wcale łatwa ani wolna od ofiar i poświęceń.