Historia Polski

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skąd pochodzimy?

 Chciałem tu przybliżyć początki i historię Ziem Polskich i samego Państwa Polskiego na podstawie najnowszej wiedzy i badań.

  Zapraszam do lektury i komentowania.

Początki naszego państwa to temat który zawsze niezwykle mnie interesował: Jak to wszystko się zaczęło? Gdzie znajdują się korzenie Polski i Polaków? Temat jest o tyle ciekawy, że dość niedawno – w przeciągu ostatnich dwudziestu- trzydziestu lat dokonano wielu odkryć archeologicznych (i historycznych) które mocno zmieniły pogląd nauki na te sprawy.

Badania archeologów poszerzają naszą wiedzę o dawnych wiekach.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu naukowcy mieli dość mgliste pojęcie o tym co działo się na tych ziemiach przed wstąpieniem na tron pierwszego odnotowanego w kronikach władcy – Mieszka I. W czasach komunizmu władza w Polsce lansowała też pewne poglądy polityczne które miały pomóc w bieżącej propagandzie politycznej. W okresie PRL bardzo mocno popierano na przykład tezę, że ludność Słowiańska wywodzi się z terenów obecnej Polski. To między innymi miało uzasadnić dlaczego w 1945 roku nastąpiło przesunięcie granic kiedy Śląsk i Pomorze Zachodnie (tak zwane „Ziemie Odzyskane”) znalazły się w obrębie naszego kraju.

Historia Polski

Propaganda PRL-u zmieniała historię Polski według własnych upodobań.

Dziś wiemy, że w pierwszych wiekach naszej ery – przed przybyciem tu Słowian ludność porozumiewała się w języku Germańskim. Trudno jednak odnosić nasze narodowe kalki myślowe do tamtych odległych czasów. Nikt wówczas nie znał pojęcia narodu a plemiona i ludy bardzo mocno się wtedy mieszały. Często rody mówiące wcześniej w całkiem innym narzeczu przejmowały język sąsiednich plemion. Nie można więc powiedzieć, że Polska 2000 lat temu czy 1000 lat temu to to samo co współczesna Polska.  To byli zupełnie inni  ludzie o zupełnie innej mentalności. Prawdopodobnie dużo bardziej się od nas różnili niż nawet współcześni nam mieszkańcy jakiegoś egzotycznego kraju. Co do ludzi żyjących około 1000 lat temu na naszym terenie możemy powiedzieć chociaż, że w głównej mierze to my jesteśmy spadkobiercami ich genów. Dla ludności żyjącej tu w I wieku n.e. trudno jednak obronić taką tezę. Nie wiemy nawet gdzie są ich potomkowie. Geny tych plemion rozproszyły się po całej Europie.

Mieszkańcy Polski z I, XI i XXI wieku